Toa taarifa juu ya madhara ya dawa, vipodozi ama vifaa tiba ulivyotumia
1

Hatua 1

2

Hatua 2

3

Hatua 3

4

Hatua 4

5

Hatua 5

6

Hatua 6

7

Hatua 7

Ingiza Taarifa Ya Mwandishi

*
*
*
*
*
*
*
Ingiza Taafira Ya Mgonjwa

*
*
*
*
*
*
*
*
# Maelezo mengine
Ingiza Taarifa Ya Tuhuma

*
*
Ingiza Taarifa Za Dawa Za Hospitali

*
*
*
*
*
*
*
# Jina Aina Umepata wapi Kipimo Mara ngapi kwa siku Njia iliyotumika Tarehe ya kuanza Sababu ya kutumia
Hakuna Maudhui Yaliyoongezwa!
Ingiza Taarifa Za Dawa Za Kienyeji

Hapana Ndio
Ambatanisha Faili

Pakia box la dawa au bidhaa

Ingiza Taarifa Za Matokeo

Hali ilipungua baada ya kuacha dawa / kupunguza kipimo
Hapana Ndio Haijulikani
Ilijirejea baada ya kuanza tena kutumia dawa
Hapana Ndio Haitumiki
Unafikiri madhara kuwa makubwa
Hapana Ndio
Matibabu ya athari / tukio
Hapana Ndio
Matokeo:
*