Toa taarifa za athari za dawa, vipodozi ama kifaa tiba aliotumia mtuhumiwa
1

Hatua 1

2

Hatua 2

3

Hatua 3

4

Hatua 4

5

Hatua 5

6

Hatua 6

7

Hatua 7

Ingiza Taarifa Ya Mwandishi

*
*
*
*
*
*
*
# Kituo cha afya
*
Ingiza Taafira Ya Mgonjwa

*
*
*
*
*
*
*
# Maelezo mengine
Ingiza Taarifa Ya Tuhuma

*
*
Ingiza Taarifa Za Dawa Za Hospitali

*
*
*
*
*
*
*
# Jina Nambari ya kundi Tarehe ya kumalizika Umepata wapi Kipimo Mara ngapi kwa siku Njia iliyotumika Tarehe ya kuanza Sababu ya kutumia
Hakuna Maudhui Yaliyoongezwa!
Ingiza Taarifa Za Dawa Za Kienyeji

Hapana Ndio
Ingiza Taarifa Za Vipimo vya Maabara/Husika

# Vipimo Tarehe ya kuanza Aina ya malalamiko Muumba
Hakuna Maudhui Yaliyoongezwa!
Ingiza Taarifa Za Matokeo

Hali ilipungua baada ya kuacha dawa / kupunguza kipimo
Hapana Ndio Haijulikani
Ilijirejea baada ya kuanza tena kutumia dawa
Hapana Ndio Haitumiki
Unafikiri madhara kuwa makubwa
Hapana Ndio
Matibabu ya athari / tukio
Hapana Ndio
Matokeo:
*