Toa taarifa ya bidhaa zisizo na ubora na viwango
1

Hatua 1

2

Hatua 2

3

Hatua 3

3

Hatua 4

5

Hatua 5

Ingiza Taarifa Ya Mwandishi

*
*
*
*
*
*
*
Maelezo Ya Bidhaa

*
*
*
*
*
Maelezo Kamili Ya Malalamiko

*
Ambatanisha Faili

Pakia box la dawa au bidhaa

No file uploaded
Hali Ya Uhifadhi

Je! Bidhaa hiyo ilihifadhiwa kulingana na mapendekezo ya utengenezaji?
Hapana Ndio
Bidhaa hiyo ilikuwa inapatikana katika kituo hicho?
Hapana Ndio
Je! Bidhaa hiyo iligawanywa na kurudishwa na mteja?
Hapana Ndio
Je! Bidhaa hiyo inahitaji jokofu?
Hapana Ndio Nyingine