Toa taarifa za madhara ya chanjo yoyote uliopatiwa Zanzibar
1

Hatua 1

2

Hatua 2

3

Hatua 3

4

Hatua 4

5

Hatua 5

6

Hatua 6

Ingiza Taarifa Ya Mwandishi

*
*
*
*
*
*
*
# Kituo cha afya
*
Ingiza Taafira Ya Mgonjwa

*
*
*
*
*
*
*
*
# Maelezo mengine
Tukio Mbaya

*
*
Maelezo Ya Chanjo

*
*
*
# Jina Nambari ya kundi Kipimo Tarehe ya kuanza Tarehe ya kumalizika
Hakuna Maudhui Yaliyoongezwa!
Diluent If Applicable

# Jina la kiyayushaji Nambari ya kundi /lot Reconstitution_date Tarehe ya kumalizika
Hakuna Maudhui Yaliyoongezwa!
Ingiza Taarifa Za Matokeo

Unafikiri madhara kuwa makubwa
Hapana Ndio
Uchunguzi umefanyika ?
Hapana Ndio Haijulikani
Matokeo:
*